Hetfield

40 tekstów – auto­rem jest Het­field.

Ciężko ub­rać w słowa, to co od daw­na w nas zziębnięte. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 10 lutego 2015, 11:50

Nic w przy­rodzie nie gi­nie... dziś los po­da po­mocną dłoń, jut­ro tą dłonią chwy­ci moc­no za szyję. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 5 lutego 2015, 18:45

Choć możemy w kimś za­mie­szkać, po­mie­szki­wać, lub tyl­ko się w kimś przes­pać, to jed­nak stały mel­du­nek jest drogą do nasze­go szczęścia. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 4 lutego 2015, 22:10

Ser­ce me młodzieńcze, lecz dusza wieka­mi pachnąca. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 marca 2014, 14:16

Mil­cze­nie orężem zra­nionej duszy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 stycznia 2014, 14:51

Pod osłoną nocy.

Ze smut­kiem jej nie do twarzy,
O księciu z baj­ki wciąż marzy.
Lecz gdy księżyc snem ją otuli,
Mrok os­trzy już zęby Drakuli.
Za­topić je w jej szyi pragnie,
By prag­nienia wys­sać dosadnie.
Jed­nak skóry jej nie skaleczy,
Bo książę przy­bywa w odsieczy.
Poczwarę mie­czem os­trożnie przegania,
Uważa, by krwią nie zab­rudzić posłania.
Po czym dys­kret­nie usu­wa się w cień,
Jej ofiarując spo­koj­ny sen.
Na­zajut­rz swe oczy ot­wiera dziewczyna
I znów o swym księciu marzyć zaczyna.
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 września 2013, 16:29

Język często po­tyka się naumyślnie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 września 2013, 00:46

Jeśli zdro­wy rozsądek na­kazu­je kryć się przed deszczem, to ja dziś jes­tem szaleńcem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 sierpnia 2013, 17:34

"...bo książką też można się na­jeść." - po­wie­działa ko­za do ko­zy. :)
____
Owoc noc­nych kon­wersac­ji w pra­cy... nies­te­ty, nie mój.
Og­rodnik (autor): S.C. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 sierpnia 2013, 16:47

Mówisz:"Rób co chcesz!" , a wybór po­zos­ta­wiasz tyl­ko jeden... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 sierpnia 2013, 02:11
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hetfield

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 lutego 2015, 01:09Hetfield sko­men­to­wał tek­st Ciężko ub­rać w słowa, [...]

10 lutego 2015, 11:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko ub­rać w słowa, [...]

10 lutego 2015, 11:50Hetfield do­dał no­wy tek­st Ciężko ub­rać w słowa, [...]

5 lutego 2015, 23:09Hetfield sko­men­to­wał tek­st Nic w przy­rodzie nie [...]

5 lutego 2015, 19:13Uciekinierkaa sko­men­to­wał tek­st Nic w przy­rodzie nie [...]

5 lutego 2015, 18:45Hetfield do­dał no­wy tek­st Nic w przy­rodzie nie [...]

4 lutego 2015, 22:10Hetfield do­dał no­wy tek­st Choć możemy w kimś [...]